مقالات
جدیدترین فنائری ها در دانش در زمینه تولید درب ضد حریق و فایرلاکش ، تجهیزات و ادوات آتشنشانی

 

اجزای درهای مقاوم در برابر حریق
üخود بسته شو
درب محافظت شده در برابر آتش مجهز به سیستمی است که سبب بسته شدن خود به خود در، پس از باز شدن آنمیشود. اصولا اصطلاح " خود بسته شو " در مورد درهای حریق یا سایر بازشوها به مفهوم بسته بودن در ( یا بازشو )در حالت عادی و بسته شدن آن پس از عبور متصرف است که برای اطمینان از انجام این عمل، در به یک وسیله مکانیکی تایید شده مجهز می شود.درهای واقع در گذرگاه های خروج، دوربند پلکان ها، خروج های افقی، موانع دود، یا دوربند فضاهای مخاطره آمیز از این نوع درها می باشند.
üخودکار بسته شو
اصطلاح " خودکار " در مورد تجهیزات محافظت در برابر حریق و وسایل و دستگاه هایی به کار می رود که در برابر برخی از محصولات احتراق واکنش نشان داده و خود به خود و بدون دخالت انسان فعال شوند

 

دستگیره آنتی پنیک
به منظور تسریع و تسهیل در بازشدن درهای مقاوم در برابر حریق هنگام فرار متصرفین در زمان اضطراری، دستگیرهای با عنوان آنتی پنیک بر روی تمامی درها نصب شده و جزء لاینفک درهای مقاوم در برابر حریق محسوبمیشوند.این نوع دستگیره امکان دارد با توجه به مکانیزم و ضرورت بهره گیری از آن در انواع مختلف تولید و نصب شود