مقالات
جدیدترین فنائری ها در دانش در زمینه تولید درب ضد حریق و فایرلاکش ، تجهیزات و ادوات آتشنشانی

 

رنگ الکترواستاتیک

 

رنگھای پودری الکترواستاتیک ذرات جامد با اندازه ی بسیار کوچکی ھستند که ھمانطور که از نام آنھا مشخص است، دارای بار مغناطیسی میباشند. این پودر ھا با تفنگ ھای مخصوصی بر روی سطح مورد نظر پاشش می شوند و به دلیل بار مغناطیسی داشتن شان، بصورت یکپارچه و یکدست بر روی سطوح می نشینند. سپس سطوح پوشیده شده توسط این رنگ ھا برای پخت شدن رنگ در کوره ھای حرارتی، در دمای بین ١٨٠ تا ٢٢٠ درجه عمل آوری می شوند.

 

1.     برگشت پذیری و مقرون به صرفه بودن

 

2.     بدون حلال و دوستدار محیط زیست

 

3.     امکان دست یابی به ضخامت بالا بدون مشکل شره

 

4.     ضایعات و پرت مواد بسیار اندک

 

5.     خواص مکانیکی و ظاهری بسیار عالی

 

6.     خطر آتش سوزی بسیار پایین

 

7.      عدم تغییر رنگ با گذشت زمان       

 

8.     عدم جذب آب و ضد آب بودن

 

9.      سھولت در شست و شو