طراحی و ساخت درب ضدحریق در تهران برای برج مسکونی سیمون بولیوار

 

22 درب ضد حریق با رنگ سفید و ابعاد استاندارد و چارچوب ساده

 

28 لنگه درب ضد سرقت با ابعاد استاندارد

 

100 لنگه درب داخلی اچ دی اف خام طرح سه قاب