طراحی و ساخت درب ضدحریق در تهران برای برج مسکونی اندرزگو

 پروژه برج مسکونی اندرزگو : تعداد 31درب ضد حریق رنگ طوسی سمباده ای با ابعاد ساخت سفارشی با چارچوب ساده ( 90 درجه )