طراحی و ساخت درب ضدحریق در تهران برای برج مسکونی شهرک غرب

پروژه برج مسکونی شهرک غرب : تعداد 30 درب ضد حریق با رنگ سفید چرمی براق و ابعاد استاندارد با چارچوب ویژه آرسس